phong tang hoa.jpg
tang hoa.jpg
van nghe 1.jpg
xa tang hoa.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 3/2023


Lịch công tác
Hôm nay: Chủ nhật, ngày 10 / 12 / 2023

Cảnh quan, môi trường học đường

Công khai tài chính ngày 08/12/2013 

Tổng số học sinh ăn trong ngày 260 x 18.000 đ = 4.680.000 đ Tổng số tiền thu ăn trong ngày: 4.680.000 đ Tổng số tiền chi ăn trong ngày: 4.680.000 đ Tổng số tiền tồn: 0 đ

Tài nguyên