Anh tap the 8-3.jpg
banner8_700.jpg
bannerup2_700
bannerup3_700.jpg
image_gallery 1 .jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Thực đơn của bé tháng 3/2019


Thực đơn mẫu giáo

Thực đơn nhà trẻ.

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ tư, ngày 15 / 07 / 2020
Cảnh quan, môi trường học đường

Tài chính công khai ngày 09/7/2020 

Tổng số trẻ: 239 trong đó: Trung tâm; 188: Bến Triều: 36; Đông Tân:15 Tổng số tiền ăn:3 943.500đ Trung tâm: 188 x 16.500 = 3 102 000đ: Bến Triều: 36 x 16.500 = 594 000đ ; Đông Tân :15 x 16 500 = 247. 500đ ;Tổng chi tiền ăn; 3 943.500đ Thừa:0; Thiếu:0

Tài nguyên