Thông tin thành viên
Họ và tên: Trần Thị Quỳnh Nhung
Email: mn.lhp.ttqnhung1@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Hồng Phong- Đông Triều- Quảng Ninh
Website:
Đơn vị: Trường MN Lê Hồng Phong
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn mẫu giáo
Chuyên môn: Đại học sư phạm mầm non
Thống kê:  Tổng số bài: 223       Đã duyệt: 207       Tổng điểm: 798

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt