Thông tin thành viên
Họ và tên: Đinh Thị Hương Nựu
Email: mn.lhp.dthnuu1@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Hồng Phong- Đông Triều- quảng Ninh
Website:
Đơn vị: Trường MN Tràng Lương
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Chuyên môn: Đại học sư phạm mầm non
Thống kê:  Tổng số bài: 104       Đã duyệt: 98       Tổng điểm: 362

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt