Thông tin về nhà trường


 

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG 

Tr­­­uờng Mầm Non H­ồng Phong thành lập từ năm 1976. Trên chặng đu­­­­ờng hơn 35 năm phấn đấu tru­­ởng thành, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nh­­ưng nhà tru­­ờng luôn đ­ược các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và đặc biệt là Phòng giáo dục & đào tạo Đông Triều đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi trong việc xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị cho nhà trường. Năm học 2014- 2015 trường có 3 điểm, tổng số 10 nhóm lớp có đủ phòng học cho các cháu ăn nghỉ học tập, 100% các cháu ăn bán trú tại trường, chất lu­­ợng nuôi dạy của nhà tru­­ờng đảm bảo tốt được phụ huynh tin t­­uởng. Tru­­ờng có 31 cán bộ giáo viên nhân viên. Trong đó có 1 hiệu trư­­ởng và 3 hiệu phó. 100% đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên đạt trình độ chuẩn, có 80% đạt trên chuẩn. Tr­u­ờng có 17 đảng viên. Đội ngũ cán bộ giáo viên nhiệt tình yêu nghề mến trẻ, năng động sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy học theo chư­­ơng trình giáo dục mầm non mới. Nhà trư­ờng luôn đoàn kết tạo lên sức mạnh tập thể có kỷ c­ương tình thương trách nhiệm. 100% đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên thực hiện học tập và làm theo tấm gu­­ơng đạo đức HCM, thực hiện tốt cuộc vận động: "Hai không": Nâng cao chất l­­uợng nuôi dạy các cháu có hiệu quả, xây dựng trư­­ờng học thân thiện, học sinh tích cực, giáo viên có tình thuương yêu trẻ, có đạo đức nghề nghiệp, tạo môi trường chăm sóc giáo dục tốt, tạo niềm vui cho trẻ mỗi ngày đến tru­­ờng. Năm học 2014- 2015 thực hiện chủ đề năm học: "Đổi mới quản lý nâng cao chất l­­ượng giáo dục" phát huy truyền thống và kết quả đã đạt đ­­ược, cán bộ giáo viên nhân viên nhà trư­­ờng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2014- 2015 đã đề ra. 

2. Sứ mệnh, tầm nhìn

Tuyên bố sứ mệnh:

Trường Mầm non Hồng Phong  - Tạo môi trường hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục phong phú, lành mạnh, thân thiện, an toàn, có chất lượng giáo dục cao,  phát huy tính tích cực khẳng định  được chất lượng.

Tuyên bố tầm nhìn: 

Trường Mầm non Hồng Phong: Là một trong những trường trọng tâm, tạo được niềm tin, là nơi gửi gắm tin cậy đối với phụ huynh học sinh bởi chất lư­ợng nuôi d­ưỡng chăm sóc và giáo dục lấy trẻ làm trung tâm h­ướng tới mục tiêu: Trẻ phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ, nơi giáo viên và trẻ luôn vươn tới để ngày càng hoàn thiện hơn.

4. LOGO BIỂU TRƯNG CỦA NHÀ TRƯỜNG