Thông tin thành viên
Họ và tên: phạm thị hoa
Email: mn.lhp.pthoa@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường MN Lê Hồng Phong
Chức vụ: giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 201       Đã duyệt: 199       Tổng điểm: 699

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt