Trường mầm non Hồng Phong tạo môi trường hoạt động ngoài trời cho trẻ

Thực hiện chương trình GDMN sau sửa đổi ban hành kèm theo TT 28/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/07/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo


Nhằm tạo môi trường tốt nhất cho trẻ trải nghiệm những kỹ năng cần thiết nhất để đạt được các mục tiêu phát triển giáo dục theo từng độ tuổi. Nhà trường đã tạo môi trường ngoài lớp học để trẻ thực hiện một số kỹ năng như: Bé trồng rau, Hoa cây cảnh  trẻ được trải nghiệm thực hành kỹ năng sống cần thiết.

Sau đây là một số hình ảnh:

Môi trường ngoài trời lớp 4 tuổi A

Lớp 4 Tuổi B

Lớp 5 tuổi A

Lớp 5 tuổi B

Góc thiên nhiên khu Bến Triều

                                                                                                                Nguyễn Thị Đức

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất