Thi thực hành giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở

Trường mầm non Hồng Phong tổ chức thi thực hành giáo viên giỏi cấp cơ sở năm học 2018 -2019


Thực hiện công văn số 1123 KH- PGD&ĐT ngày 30/10/2018 về việc tổ chức thi giáo viên giỏi cấp cơ sở năm học 2018 - 2019 nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên , từ ngày 20/12/ 2018 đến ngày 28/12/2018  trường mầm non Hồng Phong  thực hiện phần thi thực hành của hội thi" Giáo viên dạy giỏi cấp Thị xã"

Đây là hoạt động thường xuyên của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ, là cơ hội để giao lưu học hỏi , khẳng định bản thân rút kinh nghệm trong giảng dạy

Sau đây là một số hình ảnh 

Hoạt động thơ "Chiếc cầu mới" của cô Trần Thị Quỳnh Nhung

 

 

 

 hoạt động âm nhac.lớp 5TB

                             

                                                        Hoạt động hoạt động thơ chiêc cầu mới 

                                                      các bé thăm mô hình vườn rau

 

các bé trải nghiêmj pha mầu 

                                                         kể chuyện cáo thỏ và gà trống 

các bé thăm quan mô hình đàn gà con 

                     

                                         Nguyễn Thị Đức


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất