Công khai kết quả cân đo sức khỏe của trẻ lần 1 năm học 2018- 2019


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON HỒNG PHONG

THỒNG KÊ KẾT QUẢ CÂN ĐO, THEO DÕI SỨC KHỎE CỦA TRẺ LẦN 1

NĂM HỌC 2018 - 2019

 

SỐ TT

Nhóm/lớp

Số trẻ

Trẻ SDD

Trẻ SDD

Ghi chú

Nhẹ cân

Béo phì

Thấp còi

Quá cao

1

Nhóm trẻ A

23

0

0

0

0

 

2

Nhóm trẻ B

15

0

0

0

0

 

3

Nhóm trẻ C

9

0

0

0

0

 

4

3 Tuổi

46

0

0

0

0

 

5

4 Tuổi A

40

0

0

0

0

 

6

4 Tuổi B

46

3

0

2

0

 

7

4 Tuổi C

20

0

0

0

0

 

8

4 Tuổi D

29

0

0

0

0

 

9

5 Tuổi A

29

2

0

0

0

 

10

5 Tuổi B

30

2

1

2

0

 

11

5 Tuổi C

28

0

0

0

0

 

Tổng cộng

315

7

1

4

0

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Ngô Thị Thiêm

NGƯỜI LẬP

 

 

 

Nguyễn Thị Hoài

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất