Chi bộ trường mầm non Hồng Phong long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Châm.

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;
Thực hiện Quyết định số /QĐ-TU của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hồng Phong, ngày 15 tháng 12 năm 2017 Chi bộ trường Mầm non Hồng Phong tổ chức Lễ kết nạp cho quần chúng Nguyễn Thị Châm vào Đảng cộng sản Việt Nam.


      Tham dự  buổi Lễ có 18 đồng chí đảng viên trong Chi bộ có mặt đông đủ. Buổi Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Châm được diễn ra trong không khí trang nghiêm, trang trọng.

         Đồng chí Lương Thị Kim Oanh - Bí thư chi đọc và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thị Châm. Trước cờ Đảng đồng chí Nguyễn Thị Châm trang nghiêm đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để được trở thành đảng viên chính thức. Đồng chí Lương Thị Kim Oanh – Bí thư chi bộ thay mặt chi bộ nêu lên những quyền hạn và nhiệm vụ của người đảng viên đồng thời giao nhiệm vụ cho đồng chí Đinh Thị Hương Nựu  tiếp tục theo dõi giúp đỡ  đồng chí Nguyễn Thị Châm trở thành đảng viên chính thức.

          Sau thời gian phấn đấu không ngừng của quần chúng Nguyễn Thị Châm cùng với sự quan tâm giúp đỡ của Ban Chi ủy, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ và sự hướng dẫn tận tình của Thường vụ Đảng ủy xã Hồng Phong. Đồng chí Nguyễn Thị Châm đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục phát triển Chi bộ trường Mầm non Hồng Phong ngày càng lớn mạnh về đội ngũ cũng như chất lượng đảng viên.

Một số hình ảnh của buổi Lễ:

 

 

Đồng chí Lương Thị Kim Oanh - Bí thư chi đọc và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thị Châm

 Đồng chí Nguyễn Thị Châm trang nghiêm đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để được trở thành đảng viên chính thức

 

Thùy Dương

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất