Xuất bản thông tin

Trường MN Hồng Phong tổ chức tập huấn kỹ thuật soạn và duyệt giáo án online cho giáo viên nhà trường năm học 2015- 2016.

Trường MN Hồng Phong tổ chức tập huấn kỹ thuật soạn và duyệt giáo án online cho giáo viên nhà trường năm học 2015- 2016.

Tổ chuyên môn nhà trường thống nhất quy trình và hướng dẫn kỹ thuật duyệt giáo án online qua hệ thống CSDL bài giảng điện tử của ngành.

           

Quang cảnh buổi tập huấn

             Chiều ngày 13/10/2015, Trường MN Hồng Phong tổ chức  tập huấn kỹ thuật soạn và duyệt giáo án online cho 23 đồng chí giáo viên nhà trường. Tại buổi tập huấn, các học viên được thống nhất quy trình và hướng dẫn kỹ thuật duyệt giáo án online qua hệ thống CSDL bài giảng điện tử của ngành.

           Bắt đầu từ năm học 2015 – 2016, trường MN Hồng Phong sẽ triển khai thí điểm Đề án "Triển khai hình thức soạn và phê duyệt giáo án online trên nền tảng hệ thống cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử"  cho toàn bộ giáo viên nhà trường.

                                                                                                       Thùy Dương