Xuất bản thông tin

Lịch trực tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

Lịch trực tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017


TRƯỜNG MN HỒNG PHONG

 
   

 

LỊCH PHÂN CÔNG

TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU NĂM 2017

 
 

STT

Ngày trực

Họ và tên

người trực

Chức vụ

Số

điện thoại

1

25/01/2017

(28 tháng Chạp)

Nguyễn Thị Xuyến

P. Hiệu trưởng

01642286980

Vũ Thị Thùy Dương

Văn thư

0949252551

2

26/01/2017

(29 tháng Chạp)

Đỗ Thị Thanh Xuân

Hiệu trưởng

0972558182

Đinh Thị Hương Nựu

CT. Công Đoàn

01657769888

3

27/01/2017

(30 tết)

Nguyễn Thị Ngát

P. Hiệu trưởng

01697235904

Nguyễn Thị Loan

Giáo viên

01689551661

4

28/01/2017

(Mùng 1 tết)

Đỗ Thị Thanh Xuân

Hiệu trưởng

0972558182

Nguyễn Thị Thủy

Giáo viên

01667453782

5

29/01/2017

(Mùng 2 tết)

Đoàn Thị Thùy Dương

P. Hiệu trưởng

0936790825

Nguyễn Thị Huyền

Ké toán

0936657288

6

30/01/2017

(Mùng 3 tết)

Nguyễn Thị Ngát

P. Hiệu trưởng

01697235904

Nguyễn Thị Loan

Giáo viên

01689551661

7

31/01/2017

(Mùng 4 tết)

Nguyễn Thị Xuyến

P. Hiệu trưởng

01642286980

Vũ Thị Thùy Dương

Văn thư

0949252551

8

01/02/2017

(Mùng 5 tết)

Đỗ Thị Thanh Xuân

Hiệu trưởng

0972558182

Đinh Thị Hương Nựu

CT. Công Đoàn

01657769888

9

2/2/2017

(Mùng 6 tết)

Đoàn Thị Thùy Dương

P. Hiệu trưởng

0936790825

Trần Thị Liễu

Giáo viên

0963096191

10

3/2/2017

(Mùng 7 tết)

Nguyễn Thị Mai

Giáo viên

01638278495

Đỗ Thị Giang

Giáo viên

0936533705

11

4/2/2017

(Mùng 8 tết)

Đỗ Thị Thanh Xuân

Hiệu trưởng

0972558182

Nguyễn Thị Ngát

P. Hiệu trưởng

01697235904

12

5/2/2017

(Mùng 9 tết)

Nguyễn Thị Xuyến

P. Hiệu trưởng

01642286980

Nguyễn Thị Huyền

Ké toán

0936657288

Hồng Phong, ngày 23 tháng 1 năm 2017

          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                        (Đã ký)

 

                         Đỗ Thị Thanh Xuân