Thông tin thành viên
Họ và tên: Đinh Thị Hương Nựu
Email: mn.lhp.dthnuu1@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Hồng Phong- Đông Triều- quảng Ninh
Website:
Đơn vị: Trường MN Bình Dương A
Chức vụ: TTCM MG
Chuyên môn: Đại học sư phạm mầm non
Thống kê:  Tổng số bài: 61       Đã duyệt: 60       Tổng điểm: 205

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt