Thông tin thành viên
Họ và tên: Đỗ Thị Giang
Email: mn.tv.dtgiang@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Trường THCS Kim Sơn
Website:
Đơn vị: Trường MN Lê Hồng Phong
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 68       Đã duyệt: 67       Tổng điểm: 201

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt