image_gallery 1 .jpg
Anh tap the 8-3.jpg
IMG_0074.jpg
bannerup3_700.jpg
banner8_700.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Thực đơn của bé tháng 3/2019


Thực đơn mẫu giáo

Thực đơn nhà trẻ.

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ sáu, ngày 20 / 09 / 2019
Cảnh quan, môi trường học đường

Tài chính công khai ngày 16/9/2019 

Tổng số trẻ:274 trong đó: Trung tâm; 219; Bến Triều: 34; Đông Tân:21 Tổng số tiền ăn:3.973.000đ Trung tâm: 219 x 14.500 = 3.175.500đ: Bến Triều: 34 x 14.500 = 493.000đ; Đông Tân :21 x14.500= 304.500đ ;Tổng chi tiền ăn:3.973.000đ Thừa:0; Thiếu:0

Tài nguyên