image_gallery 1 .jpg
Anh tap the 8-3.jpg
IMG_0074.jpg
bannerup3_700.jpg
banner8_700.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Thực đơn tháng 12/2017

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG MẦM NON HỒNG PHONG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                          Hồng Phong, ngày  28 tháng 11 năm 2017   THỰC ĐƠN THÁNG 12 - NĂM 2017 Thực hiện từ ngày...

Chi tiết

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ ba, ngày 11 / 12 / 2018

Tài chính công khai ngày 10/12/2018 

Tổng số trẻ: 197 trong đó: Trung tâm: 157 Bến Triều:27; Đông Tân: 13 Tổng số tiền ăn:2.856.500đ Trung tâm: 157 x 14.500 =2.276.500đ Bến Triều:27 x 14.500= 391.500đ; Đông Tân:13 x 14.500 = 188.500đ Chi ăn:2.856.500đThừa: 0đ; Thiếu: 0đ

Tài nguyên