image_gallery 1 .jpg
Anh tap the 8-3.jpg
IMG_0074.jpg
bannerup3_700.jpg
banner8_700.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Thực đơn của bé tháng 3/2019


Thực đơn mẫu giáo

Thực đơn nhà trẻ.

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ tư, ngày 22 / 05 / 2019
Cảnh quan, môi trường học đường

Tài chính công khai ngày 21/05/2019 

Tổng số trẻ: 258 trong đó: Trung tâm: 196; Bến Triều: 31; Đông Tân: 13 Tổng số tiền ăn:3.741.000đ Trung tâm: 196 x 14.500 = 2.842.000đ Bến Triều: 31 x 14.500 = 449.500đ; Đông Tân :13 x 14.500 =188.500đ Chi ăn.3.741.000đ

Tài nguyên