Pupil Information

Thông tin tuyển sinh TRƯỜNG MN LÊ HỒNG PHONG
Năm học 2018 - 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh:
Năm học 2018 - 2019; nhà trường tuyển sinh 310 học sinh. Trong đó: Nhà trẻ: 55 cháu; mẫu giáo: 255 cháu (3 tuổi = 75; 4 tuổi = 90; 5 tuổi = 90)
Hướng dẫn tuyển sinh:
- Thông báo ,tuyên truyền trên loa phát thanh ở các thôn - Hồ sơ trẻ gồm: - Đơn xin nhập học - Giấy khai sinh ( bản sao) - Giấy chứng nhận sức khỏe - Sổ hộ khẩu - Bản kê khai thông tin học sinh
Tuyến tuyển sinh:
Tuyển sinh toàn bộ trẻ có độ tuổi từ 0 tháng tuổi đến 6 tuổi trên địa bàn xã Hồng Phong và học sinh trái tuyến đến trường
Điều kiện tuyển sinh:
Trẻ có độ tuổi từ 0 tháng tuổi đến 6 tuổi, có đầy đủ hồ sơ theo quy định
Hướng dẫn sau đăng ký:
- Phụ huynh tuân thủ theo sự bố trí sắp xếp nhóm lớp theo độ tuổi của nhà trường quy định
Tin mới nhất