Trường MN Hồng Phong tổ chức tập huấn ứng dụng CNTT vào quản lý và dạy học năm học 2017-2018

Thực hiện công văn số: 1090/PGD&ĐT- CMMN ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Phòng giáo dục và đào tạo Thị Xã Đông Triều về việc "Tập huấn ứng dụng CNTT vào quản lý và dạy học năm học 2017-2018". Hôm nay, ngày 9 tháng 11 năm 2017 Tổ CNTT trường Mầm non Hồng Phong tổ chức thực hiện triển khai nội dung tập huấn ứng dụng CNTT vào quản lý và dạy học cấp học mầm non tới toàn thể CBQL, GV, NV trong toàn trường.

Nội dung tập huấn gồm có 2 nội dung:

      1.Tập huấn kỹ thuật vận hành các hệ thống chính quyền điện tử; thiết lập, vận hành chức năng thông tin học sinh (Sổ liên lạc điện tử).

       2. Tập huấn sử dụng vận hành phòng học thông minh, soạn duyệt giáo án online, báo cáo trực tuyến.

        Kết thúc buổi tập huấn gồm 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường hoàn thành tốt các nội dung mà tổ CNTT nhà trường đã truyền đạt

       Sau đây là một số hình ảnh buổi tập huấn:

Quang cảnh buổi tập huấn CNTT của CB,GV,NV trường MN Hồng Phong năm học 2017- 2018

Thùy Dương

 


No comments yet. Be the first.

Others:
Mới nhất