Thông tin thành viên
Họ và tên: Trần Thị Quỳnh Nhung
Email: mn.lhp.ttqnhung1@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Hồng Phong- Đông Triều- Quảng Ninh
Website:
Đơn vị: Trường MN Lê Hồng Phong
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn nhà trẻ
Chuyên môn: Đại học sư phạm mầm non
Thống kê:  Tổng số bài: 84       Đã duyệt: 67       Tổng điểm: 273

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt