Asset Publisher

Trường MN Hồng Phong tổ chức Hội nghị quán triệt, ký cam kết thực hiện chủ đề năm 2017

Trường MN Hồng Phong tổ chức Hội nghị quán triệt, ký cam kết thực hiện chủ đề năm 2017

Thực hiện công văn Số: 148/PGD&ĐT Về việc quán triệt, triển khai và cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" của Phòng GD&ĐT Đông Triều. Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2017, trường mầm non Hồng Phong tổ chức Hội nghị quán triệt, ký cam kết thực hiện chủ đề năm 2017.

 

                 

Đồng chí Đỗ Thị Thanh Xuân – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường tuyên truyền nội dung các văn bản chỉ đạo của của cấp trên về Chủ đề công tác năm 2017.

           

                    CB GV, NV thực hiện ký cam kết thực hiện chủ đề năm 2017

        Thực hiện công văn Số: 148/PGD&ĐT Về việc quán triệt, triển khai và cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" của Phòng GD&ĐT Đông Triều. Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2017, trường mầm non Hồng Phong tổ chức Hội nghị quán triệt, ký cam kết thực hiện chủ đề năm 2017 cho CBGV, NV trong trường. Đồng chí Đỗ Thị Thanh Xuân – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường tuyên truyền nội dung các văn bản chỉ đạo của của cấp trên về Chủ đề công tác năm 2017 và thực hiện ký cam kết với CBGV, NV nhà trường về các nội dung được truyên truyền.

                     Thùy Dương.