Asset Publisher

Trường mầm non Hồng Phong tổ chức tổ chức dự giờ, khảo sát chất lượng đầu năm cô và trẻ năm học 2016- 2017

Trường mầm non Hồng Phong tổ chức tổ chức dự giờ, khảo sát chất lượng đầu năm cô và trẻ năm học 2016- 2017

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo năm học 2016 – 2017, sáng ngày 10/10/2016 trường mầm non Hồng Phong tổ chức dự giờ, khảo sát chất lượng đầu năm cô và trẻ năm học 2016- 2017.        Trường mầm non Hồng Phong tổ chức dự giờ, khảo sát chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và chất lượng học sinh năm học 2016- 2017. Đây là một hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của nhà trường được tổ chức đầu năm học, hàng năm với mục đích đánh giá chuyên môn, nghiiệp vụ của giáo đồng thành đánh giá được chất lượng của trẻ đầu năm học. Qua khảo sát nhà trường có kết hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên nhà trường để chăm sóc, nuôi dạy trẻ được tốt hơn nữa.

\Một số hình ảnh giảng dạy của giáo viên:

 

 

 

 

Thùy Dương