Asset Publisher

Trường mầm non Hồng Phong tổ chức tổ chức dự giờ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên năm học 2015- 2016.

Trường mầm non Hồng Phong tổ chức tổ chức dự giờ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên năm học 2015- 2016.

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo năm học 2015 – 2016, sáng ngày 14/3/2016 trường mầm non Hồng Phong tổ chức dự giờ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên năm học 2015- 2016.

        Trường mầm non Hồng Phong tổ chức dự giờ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên năm học 2015- 2016. Đây là một hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của nhà trường được tổ chức định kỳ theo năm học, với mục đích thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, đồng thời giáo viên thể hiện năng lực sư phạm, học tập và trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học, khai thác và sử dụng sáng tạo, hiệu quả các phương tiện, đồ dùng dạy học, thể hiện được năng lực chuyên môn, tạo môi trường hoạt động cho trẻ, sử dụng đồ dùng dạy học phong phú có hiệu quả đảm bảo chất lượng giáo dục trẻ.

Một số hình ảnh giảng dạy của giáo viên:

 

 


 

Thùy Dương