Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Trường mầm non Hồng Phong tưng bừng khai giảng năm học mới 

Trong không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm học mới, sáng nay ngày 05 tháng 9 năm 2018 trường Mầm non Hồng Phong long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019.

Bé ở trường

Tài chính công khai ngày 18/09/2018 

Tổng số trẻ: 263 trong đó: Trung tâm: 214; Bến Triều: 32; Đông Tân: 17. Tổng số tiền ăn:3.813.500 Trung tâm: 214 x 14.500 =3.103.00 ; Bến Triều: 32 x 14.500= 464.000đ; Đông Tân: 17 x 14.500 = 246.500 Chi ăn:3.813.500; Thừa: 0đ; Thiếu: 0đ

Calendar
Today: Wednesday, 19 / 09 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 9/1/2018

Tổng số trẻ: 221 trẻ. Trong đó Khu trung tâm: 188 trẻ; Điểm lẻ Bến Triều: 33 trẻ; . Tổng số tiền ăn : 221 x 12.500đ/trẻ= 2.762.500đ; Trong đó: + Khu trung tâm 188 x 12.500đ/ trẻ = 2.350.000đ + Điểm lẻ Bến Triều: 33 x 12.500/trẻ =412.500đ;

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên