Asset Publisher

Hội nghị kiểm điểm CB-VC-NV Lao động năm 2012

Hội nghị kiểm điểm CB-VC-NV Lao động năm 2012


             

              Thực hiện kế hoạch hướng dẫn chỉ đạo của PGD&ĐT Đông Triều về việc đánh giá, xếp loại tập thể, lãnh đạo viên chức, lao động nghành giáo dục năm 2012. Ngày 29/12/2012 Trường mầm non Hồng Phong tiến hành kiểm điểm đánh giá cán bộ, viên chức, nhân viên lao động năm 2012. Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm tập thể ban giám hiệu, cá nhân đồng chí hiệu trưởng và toàn thể  giáo viên, nhân viên lao động trong trường.

Qua buổi đánh giá tự kiểm điểm và kiểm điểm khẩn trương và nghiêm túc tập thể lãnh đạo nhà trường, cá nhân đồng chí hiệu trưởng, các đồng chí giáo viên nhân viên đã nêu ra những ưu khuyết điểm và những mặt tồn tại, hạn chế. trên cơ sở đó đề ra giải pháp khắc phục đối với tập thể ban giám hiệu và cá nhân trong thời gian tới.
 
Tổng số có 32 cán bộ giáo viên nhân viên, qua kiểm điểm đánh giá mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có 10/32 đồng chí đạt 31,3% ; hoàn thành tốt nhiệm vụ có 20/32 đồng chí đạt 62,5%; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế từng mặt có 02/32 đồng chí chiếm 6,2%.
                                                           
                                                                                   CTV- Thùy Dương