image_gallery 1 .jpg
Anh tap the 8-3.jpg
IMG_0074.jpg
bannerup3_700.jpg
banner8_700.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Thực đơn của bé tháng 3/2019


Thực đơn mẫu giáo

Thực đơn nhà trẻ.

Calendar
Today: Tuesday, 26 / 03 / 19

Tài chính công khai ngày 25/3/2019 

Tổng số trẻ: 258 trong đó: Trung tâm: 205; Bến Triều: 33; Đông Tân: 20 Tổng số tiền ăn: 3.741.000đ Trung tâm:205 x 14.500 = 2.972.500đ Bến Triều: 33 x 14.500 = 478.500đ; Đông Tân: 20 x 14.500 = 290.000 đ Chi ăn: 3.741.000đ thừa: 0đ; Thiếu: 0đ

Tài nguyên