image_gallery 1 .jpg
Anh tap the 8-3.jpg
IMG_0074.jpg
bannerup3_700.jpg
banner8_700.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Thực đơn tháng 12/2017

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG MẦM NON HỒNG PHONG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                          Hồng Phong, ngày  28 tháng 11 năm 2017   THỰC ĐƠN THÁNG 12 - NĂM 2017 Thực hiện từ ngày...

Detail

Calendar
Today: Thursday, 13 / 12 / 18

Tài chính công khai ngày 12/12/2018 

Tổng số trẻ: 163 trong đó: Trung tâm: 132 Bến Triều:25; Đông Tân: 6 Tổng số tiền ăn:2.363.500đ Trung tâm: 132 x 14.500 = 1914. 000đ Bến Triều:25 x 14.500= 362.500đ; Đông Tân:6 x 14.500 = 87.000đ Chi ăn:2.363.500đThừa: 0đ; Thiếu: 0đ

Tài nguyên