Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Chi bộ trường mầm non Hồng Phong long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú năm 2018. 

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Thực hiện Quyết định số /QĐ-TU của Ban Thường vụ Đảng ủy thị xã Đông Triều. Hôm nay, ngày 12 tháng 10 năm 2018. Chi bộ trường Mầm non Hồng Phong tổ chức Lễ kết nạp cho quần chúng Ngyễn Thị Mỵ và Trần Thị Lan Hương vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Bé ở trường

Tài chính công khai ngày 16/10/2018 

Tổng số trẻ: 284 trong đó: Trung tâm: 230; Bến Triều: 34; Đông Tân: 20 Tổng số tiền ăn:4.118.000đ Trung tâm: 230 x 14.500 =3.335.000 Bến Triều: 34 x 14.500=493.000đ; Đông Tân: 20 x 14.500 = 290.000đ Chi ăn:4.118.000đ; Thừa: 0đ; Thiếu: 0đ

Calendar
Today: Tuesday, 16 / 10 / 18
16/10

- Đ/c : Lương Thị Kim Oanh - HT - Trực làm việc tại trường

- Đ/c Nguyễn Thị Ngát - PHT - Trực làm việc tại trường

- Đ/c: Ngô Thị Thiêm  - PHT - Trực làm việc tại trường 

Thông báo

Tài chính công khai ngày 9/1/2018

Tổng số trẻ: 221 trẻ. Trong đó Khu trung tâm: 188 trẻ; Điểm lẻ Bến Triều: 33 trẻ; . Tổng số tiền ăn : 221 x 12.500đ/trẻ= 2.762.500đ; Trong đó: + Khu trung tâm 188 x 12.500đ/ trẻ = 2.350.000đ + Điểm lẻ Bến Triều: 33 x 12.500/trẻ =412.500đ;

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên