Phân công giảng dạy năm học 2015- 2016


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON HỒNG PHONG

 

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY CÁC NHÓM LỚP

NĂM HỌC : 2015- 2016

 

Stt

Họ và tên

Trình độ

Nhóm lớp dạy

Số trẻ

Địa điểm dạy

1

Nguyễn Thị Tĩnh

TC

Nhóm trẻ 24-36 tháng A

25

Trung tâm

2

Nguyễn Thị Yến

ĐH

Nhóm trẻ 24-36 tháng A

Trung tâm

3

Phạm Thị Hoa

TC

Nhóm trẻ 24-36 tháng A

Trung tâm

4

Nguyễn Thị Mai

Nhóm trẻ 24-36 tháng A

20

Trung Tâm

5

Trần Thị Thu

TC

Nhóm trẻ 24-36 tháng B

15

Bến Triều

6

Nguyễn Thị Mỵ

ĐH

Nhóm trẻ 24-36 tháng B

 

Bến Triều

7

Phạm Thị Nhài

ĐH

Lớp 3 tuổi A

28

Trung tâm

8

Nguyễn Thị Châm

TC

Lớp 3 tuổi A

 

Trung tâm

9

Trần Thị Quỳnh Nhung

ĐH

Lớp 3 tuổi B

 

Bến Triều

10

Lê Thị Tình

TC

Lớp 3 uổi B

25

Bến Triều

11

Nguyễn Thị Mai

Lớp 4tuổi A

30

Trung tâm

12

Đặng Hồng Thơ

TC

Lớp 4 tuổi A

 

Trung tâm

13

Phạm Thị Thuyên

TC

Lớp 4tuổi B

30

Trung tâm

14

Trần Thị Liễu

TC

Lớp 4tuổi B

 

Trung tâm

15

Đỗ Thị Giang

Lớp 4tuổi C

25

Trung tâm

16

Nguyễn Thị Thủy

ĐH

Lớp 4 tuổi C

 

Trung tâm

17

Nguyễn Thị Mỵ

TC

Lớp 4 tuổi D

25

Đông Tân

18

Nguyễn Thị Lan Hương

TC

Lớp 4 tuổi D

 

Đông Tân

19

Đinh Thị Hương Nựu

ĐH

Lớp 5tuổi A

38

Trung tâm

20

Lưu Thị Hồng Hạnh

ĐH

Lớp 5tuổi A

 

Trung tâm

21

Nguyễn Thị Loan

ĐH

Lớp 5tuổi B

36

Trung tâm

22

Trần Thu Hằng

Lớp 5tuổi B

 

Trung tâm

 

Tổng

 

11

302

 

 

                                                                                              Hiệu trưởng

 

 

 

                                                                                           Đỗ Thị Thanh Xuân