Lịch phân công trực nghỉ lễ 30/4-1/5/2017


    PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

     TRƯỜNG MN HỒNG PHONG

 

LỊCH PHÂN CÔNG

TRỰC NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5 NĂM 2017

 
   

STT

Ngày trực

Họ và tên

người trực

Chức vụ

Số

điện thoại

1

29/4/2017

Đỗ Thị Thanh Xuân

Hiệu trưởng

0972558182

2

30/4/2017

Nguyễn Thị Ngát

P. Hiệu Trưởng

0936790825

3

01/5/2017

Nguyễn Thị Xuyến

P. Hiệu Trưởng

01642286980

4

02/5/2017

Đoàn Thị Thùy Dương

P. Hiệu Trưởng

01697235904

 

Hồng Phong, ngày 26 tháng 4 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Đỗ Thị Thanh Xuân


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu