Thông tin cơ sở vật chất


Biểu mẫu 03

   PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNGTRIỀU

   TRƯỜNG MN HỒNG PHONG

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2015- 2016

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

 

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

10

Số m2/trẻ em

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

9

-

2

Phòng học bán kiên cố

1

-

3

Phòng học tạm

 

-

4

Phòng học nhờ

 

-

III

Số điểm trường

2

-

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

7381

 

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

6481

4,6

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

 

 

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

900

3

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

 

 

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

80

 

4

Diện tích hiên chơi (m2)

180

 

5

Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2)

48

 

VII

 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

200/10

 

VIII

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập  (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… )

Máy VT: 10

Máy chiếu: 1

Máy ảnh: 1

 

IX

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác

 

 

1

Ti vi

10/10

 

2

Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống)

 8/10

 

3

Máy phô tô

 

 

5

Catsset

 

 

6

Đầu Video/đầu đĩa

 11/10

 

7

Thiết bị khác

 

 

8

Đồ chơi ngoài trời

6

 

9

Bàn ghế đúng quy cách

170

 

10

Thiết bị khác…

 

 

 

 

 

Số lượng (m2)

X

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

1

 

9

 

 

2

Chưa đạt chuẩn

vệ sinh*

 

 

1

 

 

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu )

 

 

Không

XI

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

X

 

XII

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

X

 

XIII

Kết nối internet (ADSL)

X

 

XIV

Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục

X

 

XV

Tường rào xây

X

 

                                               

                                                  Hồng Phong, ngày 1 tháng 10 năm 2014

                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                            (Đã ký)

                                                     Đỗ Thị Thanh Xuân