Thực đơn của bé tháng 9/2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON HỒNG PHONG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                     Hồng Phong, ngày  5  tháng 9  năm 2017

 

THỰC ĐƠN THÁNG 9 - NĂM 2017

Thực hiện từ ngày 06/10 đến  ngày 29/09 

Tuần 1: Từ ngày 06/10 đến 29/09

THỨ/

NGÀY

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ 4 06/9

- Cơm thường

- Ruốc+ lạc+ vừng

- Canh cáy rau đay

Cháo xương

 

Thứ 5 07/9

- Cơm thường

- Giò+ Thịt rim cà chua

- Canh xương rau cải

Mì xương

 

Thứ 6 08/9

- Cơm thường

- Thịt+ Trứng cút

- Canh xương bí đỏ

Chè đỗ đen (NT ăn cháo)

 

                                                             

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

Nguyễn Thị Xuyến

     HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON HỒNG PHONG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                     Hồng Phong, ngày  10  tháng 9  năm 2017

 

THỰC ĐƠN THÁNG 9 - NĂM 2017

Thực hiện từ ngày 06/9 đến  ngày 29/9 

Tuần 1: Từ ngày 11/9  đến 15/09/2017

THỨ/

NGÀY

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ 2 11/09

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh xương bí xanh

Bún cua

 

Thứ 3 12/09

- Cơm thường

- Thịt gà+ Thịt lợn rim

- Canh xương bí đỏ

Chè đỗ đen

 

Thứ 4 13/09

- Cơm thường

- Cá + thịt lợn rim cà chua

- Canh xương gà bí đỏ

Mì xương

 

Thứ 5 14/09

- Cơm thường

- Giò lụa, thịt rim cà chua

- Canh xương khoai sọ

Bánh mì+ sữa đậu

 

Thứ 6 15/09

- Cơm thường

- Thịt + trứng cút kho

- Canh rau ngót nấu thịt

Cháo xương

 

                                                             

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

Nguyễn Thị Xuyến

     HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON HỒNG PHONG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                     Hồng Phong, ngày  17  tháng 9  năm 2017

         

 

THỰC ĐƠN THÁNG 9 - NĂM 2017

Thực hiện từ ngày 18/9 đến  ngày 29/9 

Tuần 1: Từ ngày 18/9  đến 22/09/2017

THỨ/

NGÀY

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ 2 18/09

- Cơm thường

- Thịt+ Đậu sốt cà chua

- Canh xương khoai tây+cà rốt

Bún cua

 

Thứ 3 19/09

- Cơm thường

- Thịt gà+ Thịt lợn rim

- Canh xương bí đỏ

Cháo xương

 

Thứ 4 20/09

- Cơm thường

- Ruốc+Lạc+Vừng

- Canh cáy rau đay

Bánh mì+ sữa đậu

 

Thứ 5 21/09

- Cơm thường

- Giò lụa, thịt rim cà chua

- Canh xương rau cải

Mì xương

 

Thứ 6 22/09

- Cơm thường

- Thịt + trứng cút kho

- Canh xương bí đỏ

Chè đỗ đen

 

                                                             

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

Nguyễn Thị Xuyến

     HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON HỒNG PHONG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                     Hồng Phong, ngày  24  tháng 9  năm 2017

         

 

THỰC ĐƠN THÁNG 9 - NĂM 2017

Thực hiện từ ngày 06/9 đến  ngày 29/9 

Tuần 1: Từ ngày 25/9  đến 29/09/2017

THỨ/

NGÀY

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ 2 25/09

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh xương bí xanh

Bún cua

 

Thứ 3 26/09

- Cơm thường

- Thịt gà+ Thịt lợn rim

- Canh xương bí đỏ

Cháo xương

 

Thứ 4 27/09

- Cơm thường

- Cá + thịt lợn rim cà chua

- Canh rau cải nấu thịt

Mì xương

 

Thứ 5 28/09

- Cơm thường

- Giò lụa, thịt rim cà chua

- Canh cua rau đay

Bánh mì+ sữa đậu

 

Thứ 6 29/09

- Cơm thường

- Thịt + trứng cút kho

- Canh của quả hầm xương

Chè đỗ đen

 

                                                             

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

Nguyễn Thị Xuyến

     HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu