Thời khóa biểu năm học 2017- 2018


      PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON HỒNG PHONG

 

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018

 

Thứ

 

Nhóm trẻ 24-36 tháng

 

   MG 3- 4 tuổi

 

MG 4-5 tuổi

 

MG 5-6 tuổi

2

Vận động

Thể dục

Thể dục

 

 

Thể dục

 

 

3

Văn học

Văn học

Văn học

 

 

Văn học (LQCC)

 

 

4

Nhận biết

Khám phá khoa học

(KNXH)

 

Khám phá khoa học(KNXH)

 

Khám phá khoa học

( KNXH)

 

 

5

Tạo hình

( Xếp hình)

Toán

Toán

 

 

Toán

 

 

6

Âm nhạc

 

Âm nhạc

( Tạo hình)

 

Âm nhạc

( Tạo hình)

 

 

Âm nhạc

( Tạo hình)

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: