Thời khóa biểu năm học 2016-2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

  TRƯỜNG MN HỒNG PHONG

 

 

THỜI KHÓA BIỂU

NĂM HỌC 2016-2017

 

         NHÓM LỚP

 

THỨ

NHÓM

24 -26

NHÓM

3-4 TUỔI

NHÓM

4-5 TUỔI

 

NHÓM

5-6 TUỔI

 

2

TD

TD

TD

 

 

TD

 

3

VĂN HỌC

VĂN HỌC

VĂN HỌC

 

 

VĂN HỌC

 

 

4

NHẬN BIẾT PHÂN BIỆT

 

(Nhận biết tập nói )

KPKH

KPKH

KPKH

5

 

 

VĂN HỌC

TOÁN

 

TẠO HÌNH

TOÁN

 

TẠO HÌNH

TOÁN

 

TẠO HÌNH

 

 

6

HĐV Đ VẬT

( Âm nhạc )

ÂM NHẠC

ÂM NHẠC

 

 

ÂM NHẠC

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Đỗ Thị Thanh Xuân


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: