Xuất bản thông tin

Trường MN Hồng Phong với công tác tăng cường phòng chống dịch bệnh tay chân miệng:

Trường MN Hồng Phong với công tác tăng cường phòng chống dịch bệnh tay chân miệng:


Chiều ngày 14 tháng 4 năm 2012, đồng chí Ngô Thị Huyền-Nhân viên y tế  nhà trường hướng dẫn toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng. Thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh trường, lớp học, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ bằng dung dịch CloraminB. Thường xuyên nhắc nhở và kiểm tra giáo viên thực hiện công tác vệ sinh tay chân cho học sinh hàng ngày nhằm ngăn chặn dịch bệnh tay chân miệng.

Sau đây là một số hình ảnh thực hiện vệ sinh trường, lớp học:

 

 

 

                                                                              CTV- Thuy Duong