Xuất bản thông tin

Trường MN Hồng Phong tổ chức thành công “ Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường” năm học 2016- 2017 và lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2016.

Trường MN Hồng Phong tổ chức thành công “ Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường” năm học 2016- 2017 và lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2016.

Nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của Ngành và thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Từ ngày 11/11 đến ngày 18/11/2016 trường mầm non Hồng Phong tổ chức "Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường" năm học 2016- 2017.

     Đây là hoạt động chuyên môn thường niên của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ, là cơ hội để các giáo viên khẳng định bản thân, giao lưu, học hỏi, rút kinh nghiệm trong giảng dạy, đồng thời để tuyển chọn ra những  giáo viên đủ điều kiện tham dự GVDG cấp cơ sở.

     Mỗi đồng chí giáo viên dự thi thực hành 2 nội dung:

       - Bài thi lý thuyết trong thời gian 60 phút với yêu cầu về các quy định theo Điều lệ trường MN, Thông tư  số 05/2011/TT-BGD&ĐT; thông tư số 09/2015/TT-BGD&ĐT, QĐ số 02/2008/QĐ-BGDDT ...

       - Thực hành giảng dạy 2 tiết (bắt buộc và tự chọn) ở các lĩnh vực trong chương trình.

     Hội thi năm nay có 17/23 đồng chí tham gia dự thi với tổng số 34 tiết. Kết quả 20/34 tiết dạy Giỏi, 14/34 tiết đạt loại Khá.

     Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực chất năng lực chuyên môn nghiệp vụ sư phạm gắn với chuẩn nghề nghiệp GVMN, phát huy tính chủ động sáng tạo của giáo viên trong nhà trường.

 Một số hình ảnh tại Hội thi:

 

 

 

 

 

Thùy Dương