Xuất bản thông tin

Trường MN Hồng Phong tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2012- 2013

Trường MN Hồng Phong tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2012- 2013


Được sự chỉ đạo và đồng ý của Lãnh đạo Công đoàn Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông triều. Hôm nay, ngày 8 tháng 9 năm 2012 trường MN Hồng Phong tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2012- 2014.

Đ/c Phạm Thị Quyên - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu ý kiến

Tới dự Đại hội có đồng chí Phạm Thị Quyên - Bí thư Chi bộ -Hiệu trưởng nhà trường cùng 30 công đoàn viên trường MN Hồng Phong. Sau lễ khai mạc Đại hội, đồng chí Lưu Thị Hồng Hạnh – Chủ tịch Công đoàn trường đọc Báo cáo tổng kết Công đoàn nhiệm kỳ 2010- 2012 và phương hướng nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2012- 2014. Đồng chí Trần Thị Quỳnh Nhung Báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2010- 2012. Tiếp theo là phần tham luận của đồng chí Đoàn Thị Thùy Dương và đồng chí Nguyễn Thị Thủy với công tác chăm lo đời sống CBGV NV  lao động, kinh nghiệm tổ chức phong trào giỏi việc nước đảm việc nhà.

         Đ/c Lưu Thị Hồng Hạnh CT Công đoàn trường Báo cáo tổng kết công đoàn nhiệm kỳ 2010- 2012 và phương hướng nhiệm vụ Công đoàn 2012- 2014.

             BCH Công đoàn trường nhiệm kỳ 2012- 2014

          Với tinh thần làm việc khẩn trường và nghiêm túc Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu 03 đồng chí Đinh Thị Hương Nựu, Nguyễn Thị Thủy, Trần Thu Hằng vào BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2012- 2014. Dưới sự chỉ đạo của BCH Công đoàn mới đầy đủ năng lực và tinh thần trách nhiệm sẽ xây dựng Công đoàn trường MN Hồng Phong ngày càng vững mạnh xuất sắc hơn nữa trong những năm tiếp theo.

                                                                                                 CTV: Thùy Dương