Xuất bản thông tin

Trường mầm non Hồng Phong tổ chức tập huấn huấn “Hướng dẫn phân quyền quản trị người dùng và sử dụng chức năng biên tập, kiểm duyệt tài liệu”.

Trường mầm non Hồng Phong tổ chức tập huấn huấn “Hướng dẫn phân quyền quản trị người dùng và sử dụng chức năng biên tập, kiểm duyệt tài liệu”.

Căn cứ kế hoạch phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều nhằm đưa vào sử dụng phần mềm hệ thống trên website của ngành mới được nâng cấp. Chiều ngày 6/10/2014, trường mầm non Hồng Phong đã tổ chức tập huấn "Phân quyền quản trị người dùng và sử dụng chức năng biên tập, kiểm duyệt tài liệu" trên trang Thư viện điện tử của ngành cho toàn thể CBGV trong nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngát  P.Hiệu trưởng nhà trường hướng dẫn GV sử dụng chức năng biên tập, kiểm duyệt tài liệu

         Dưới sự hướng dẫn của đồng chí Nguyễn Thị Ngát - P.Hiệu trưởng - Cán bộ quản lý phụ trách chuyên môn nhà trường đã trao đổi nội dung cũng như quy trình thực hiện các thao tác lập tài khoản và đăng tài liệu. Mỗi giáo viên đều có một tài khoản để đưa tài liệu lên kho tài nguyên của cá nhân và của trường.

     Kết thúc buổi tập huấn các cán bộ giáo viên của trường đã nắm được kĩ năng sử dụng tài khoản cá nhân của mình để đưa các bài giảng, tư liệu quan trọng phục vụ cho công tác giảng dạy của mình lên trang điện tử của phòng. Ngay trong buổi tập huấn đã có hơn 20 tài khoản được kích hoạt và nhiều tài liệu của các đồng chí giáo viên trong trường chờ duyệt đăng lên trang chủ.

Thùy Dương