Xuất bản thông tin

Trường mầm non Hồng Phong tổ chức chuyên đề:

Trường mầm non Hồng Phong tổ chức chuyên đề:


 

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT và Kế hoạch của nhà trường về thực hiện các chuyên đề năm học 2011- 2012. Sáng ngày 24 tháng 12 năm 2011¸trường mầm non Hồng Phong tổ chức chuyên đề “Tạo môi trường hoạt động cho trẻ mầm non”.

 

Về dự chuyên đề có mặt đông đủ toàn thể CBGV trong toàn trường. Qua buổi chuyên đề, các đồng chí giáo viên đã thấy rõ tầm quan trọng của việc “Tạo môi trường hoạt động cho trẻ mầm non” là một việc làm hết sức quan trọng và cần thiết , là việc làm thường xuyên. Các tiết chuyên đề được đánh giá cao về hình thức tổ chức và nội dung hoạt động.

 

CTV- Thuỳ Dương