Xuất bản thông tin

Phòng GD&ĐT Đông Triều duyêt kế hoạch năm học 2014- 2015 của các trường mầm non thuộc cụm II tại trường mầm non Hồng Phong

Phòng GD&ĐT Đông Triều duyêt kế hoạch năm học 2014- 2015 của các trường mầm non thuộc cụm II tại trường mầm non Hồng Phong


Phòng GD& ĐT Đông Triều duyệt kế hoạch năm học 2014- 2015 các trường trong cụm II tại mầm non Hồng Phong

           Sáng nay, ngày 23 tháng 9 năm 2014 Phòng GD&ĐT Đông Triều thành lập đoàn cán bộ duyệt kế hoạch năm học 2014-2015 cho các trường mầm non thuộc cụm II tại trường mầm non Hồng Phong. Đoàn gồm có đồng chí Nguyễn Thu Hường Phó phòng GD&ĐT Đông Triều-Trưởng đoàn , đồng chí Phạm Thị Ngọc Xuyên  và đồng chí Nguyễn Thu Trang- Chuyên viên phòng GD&ĐT huyện Đông Triều.

Nội dung buổi làm việc bao gồm duyệt các nội dung:

  • Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014- 2015
  • Đăng ký các chỉ tiêu thi đua năm học 2014- 2015
  • Kế hoạch thu – chi năm học 2014-2015

        Kết thúc buổi làm việc các đồng chí trong đoàn nhận xét kế hoạch năm học 2014- 2015 các trường đề ra bám sát với nội dung kế hoạch chung của Phòng GD&ĐT huyện Đông Triều và tình hình thực tế tại các đơn vị. Đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót nhỏ đề nghị nhà trường khắc phục bổ sung để xây dựng kế hoạch năm học 2014- 2015 được tốt hơn nữa.

Thùy Dương