image_gallery 1 .jpg
Anh tap the 8-3.jpg
IMG_0074.jpg
bannerup3_700.jpg
banner8_700.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Thực đơn của bé tháng 3/2019


Thực đơn mẫu giáo

Thực đơn nhà trẻ.

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ bảy, ngày 21 / 09 / 2019
Cảnh quan, môi trường học đường

Tài chính công khai ngày 20/9/2019 

Tổng số trẻ:280 trong đó: Trung tâm; 223; Bến Triều: 37; Đông Tân:20 Tổng số tiền ăn:4.060.000đ Trung tâm: 223 x 14.500 = 3.233.500đ: Bến Triều: 37 x 14.500 = 536.500đ; Đông Tân :20 x14.500= 290.000đ ;Tổng chi tiền ăn:4.060.000đ Thừa:0; Thiếu:0

Tài nguyên