image_gallery 1 .jpg
Anh tap the 8-3.jpg
IMG_0074.jpg
bannerup3_700.jpg
banner8_700.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Thực đơn của bé tháng 3/2019


Thực đơn mẫu giáo

Thực đơn nhà trẻ.

Lịch công tác
Hôm nay: Chủ nhật, ngày 24 / 03 / 2019

Tài chính công khai ngày 22/03/2019 

Tổng số trẻ: 262 trong đó: Trung tâm: 207; Bến Triều: 29; Đông Tân: 19 Tổng số tiền ăn: 3.799.000đ Trung tâm:207 x 14.500 = 3.001.500đ Bến Triều: 29 x 14.500 = 420.500đ; Đông Tân: 19 x 14.500 = 275.500 đ Chi ăn: 3.799.000đ thừa: 0đ; Thiếu: 0đ

Tài nguyên