Xuất bản thông tin

Chi bộ trường mầm non Hồng Phong long trọng tổ chức tổng kết Chi bộ năm 2016 và Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Phạm Thị Hoa.

Chi bộ trường mầm non Hồng Phong long trọng tổ chức tổng kết Chi bộ năm 2016 và Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Phạm Thị Hoa.

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;
Thực hiện Quyết định số 318/QĐ-TU của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hồng Phong, hôm nay ngày 29 tháng 12 năm 2016 Chi bộ trường Mầm non Hồng Phong tổ chức Lễ kết nạp cho quần chúng Phạm Thị Hoa vào Đảng cộng sản Việt Nam.


      Tham dự  buổi Lễ có 18 đồng chí đảng viên trong Chi bộ có mặt đông đủ. Buổi Lễ được tổ chức gồm hai phần: tổng kết Chi bộ năm 2016 và kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Phạm Thị Hoa được diễn ra trong không khí trang nghiêm, trang trọng.

         Đồng chí Đỗ Thị Thanh Xuân - Bí thư chi bộ nhà trường lên đọc báo cáo tổng kết sau phần tổng kết Chi bộ đồng chí Đỗ Thị Thanh Xuân đọc và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng Phạm Thị Hoa. Trước cờ Đảng đồng chí Phạm Thị Hoa trang nghiêm đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để được trở thành đảng viên chính thức. Đồng chí Đỗ Thị Thanh Xuân thay mặt chi bộ nêu lên những quyền hạn và nhiệm vụ của người đảng viên đồng thời giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Thị Ngát tiếp tục theo dõi giúp đỡ  đồng chí Phạm Thị Hoa trở thành đảng viên chính thức.

          Sau thời gian phấn đấu không ngừng của quần chúng Phạm Thị Hoa cùng với sự quan tâm giúp đỡ của Ban Chi ủy, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ và sự hướng dẫn tận tình của Thường vụ Đảng ủy xã Hồng Phong. Đồng chí Phạm Thị Hoa đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục phát triển Chi bộ trường Mầm non Hồng Phong ngày càng lớn mạnh về đội ngũ cũng như chất lượng đảng viên.

Một số hình ảnh của buổi Lễ:

 

Đ/c  Đỗ Thị Thanh Xuân  Bí thư chi bộ nhà trường lên đọc báo cáo tổng kết Chi bộ năm 2016

 

Đ/c Đỗ Thị Thanh Xuân  Bí thư chi bộ nhà trường lên đọc Quyết định kết nạp Đảng viên cho quần chúng Phạm Thị Hoa.

 

Đ/c Đỗ Thị Thanh Xuân  Bí thư chi bộ nhà trường trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho quần chúng Phạm Thị Hoa.

 

Quần chúng ưu tú Phạm Thị Hoa đọc lời tuyên thệ trước cờ Đảng

Thùy Dương