image_gallery 1 .jpg
Anh tap the 8-3.jpg
IMG_0074.jpg
bannerup3_700.jpg
banner8_700.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Thực đơn của bé tháng 3/2019


Thực đơn mẫu giáo

Thực đơn nhà trẻ.

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ năm, ngày 21 / 03 / 2019
7 giờ 00

- Đ/c : Lương Thị KIm Oanh  - HT - Trực làm việc tại trường

- Đ/c : Nguyễn Thị Ngát - PHT - Trực làm việc tại trường

- Đ/c : Ngô Thị Thiêm - PHT - Trực điểm lẻ Bến Triều 

Tài chính công khai ngày 21/3/2019 

Tổng số trẻ: 256 trong đó: Trung tâm: 207; Bến Triều: 31; Đông Tân: 18 Tổng số tiền ăn: 3.712.000đ Trung tâm:207 x 14.500 = 3.001.500đ Bến Triều: 31 x 14.500 = 449.500đ; Đông Tân: 18 x 14.500 = 261.000 đ Chi ăn:3.712.000đ thừa: 0đ; Thiếu: 0đ

Tài nguyên