Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Bé ở trường

Tài chính công khai ngày 13/11/2018 

Tổng số trẻ: 271 trong đó: Trung tâm: 221 Bến Triều: 31; Đông Tân: 19 Tổng số tiền ăn:3.929.500đ Trung tâm: 221 x 14.500 =3.204.500đ Bến Triều: 31 x 14.500= 449.500đ; Đông Tân:19 x 14.500 = 275.500đ Chi ăn:3.929.500đ Thừa: 0đ; Thiếu: 0đ

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ tư, ngày 14 / 11 / 2018
7 giờ 00

- Đ/c : Lương Thị Kim Oanh - HT - Trực làm việc tại trường

- Đ/c : Nguyễn Thị Ngát - PHT - Trực làm việc tại trường 

- Đ/c : Ngô Thị Thiêm - PHT - Trực làm việc tại trường 

Thông báo

Tài chính công khai ngày 9/1/2018

Tổng số trẻ: 221 trẻ. Trong đó Khu trung tâm: 188 trẻ; Điểm lẻ Bến Triều: 33 trẻ; . Tổng số tiền ăn : 221 x 12.500đ/trẻ= 2.762.500đ; Trong đó: + Khu trung tâm 188 x 12.500đ/ trẻ = 2.350.000đ + Điểm lẻ Bến Triều: 33 x 12.500/trẻ =412.500đ;

Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên