image_gallery 1 .jpg
Anh tap the 8-3.jpg
IMG_0074.jpg
bannerup3_700.jpg
banner8_700.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Thực đơn của bé tháng 3/2019


Thực đơn mẫu giáo

Thực đơn nhà trẻ.

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ ba, ngày 20 / 08 / 2019
Cảnh quan, môi trường học đường

Tài chính công khai ngày 24/5/2019 

Tổng số trẻ: 270 trong đó: Trung tâm:219; Bến Triều: 33; Đông Tân: 18 Tổng số tiền ăn:3.915.000đ Trung tâm: 219 x 14.500 = 3.175.500đ Bến Triều: 33 x 14.500 = 478.500đ; Đông Tân :18 x 14.500 = 261.000đ Chi ăn:3.915.000đ

Tài nguyên