image_gallery 1 .jpg
Anh tap the 8-3.jpg
IMG_0074.jpg
bannerup3_700.jpg
banner8_700.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Thực đơn của bé tháng 3/2019


Thực đơn mẫu giáo

Thực đơn nhà trẻ.

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ năm, ngày 24 / 10 / 2019
Cảnh quan, môi trường học đường

Tài chính công khai ngày 21/10/2019 

Tổng số trẻ: 271 trong đó: Trung tâm; 225; Bến Triều: 30; Đông Tân: 16 Tổng số tiền ăn: 3.929.500đ Trung tâm: 225 x 14.500 = 3.262.500đ: Bến Triều: 30 x 14.500 = 435.000đ; Đông Tân :16 x14.500= 232.000đ ;Tổng chi tiền ăn: 3.928.500đ Thừa:0; Thiếu:0

Tài nguyên