image_gallery 1 .jpg
Anh tap the 8-3.jpg
IMG_0074.jpg
bannerup3_700.jpg
banner8_700.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Thực đơn mẫu giáo tháng 01/2019


Lịch công tác
Hôm nay: Thứ năm, ngày 17 / 01 / 2019

Tài chính công khai ngày 16/01/2019 

Tổng số trẻ: 254 trong đó: Trung tâm: 202 Bến Triều: 30; Đông Tân:22 Tổng số tiền ăn: 3.683.000đ Trung tâm: 202 x 14.500 = 2.929.000đ Bến Triều: 30 x 14.500 = 435.000đ; Đông Tân:22 x 14.500 = 319.000đ Chi ăn:2.929.000đ Thừa: 0đ; Thiếu: 0đ

Tài nguyên